VARSTVO PRED POŽAROM

 • Izdelujemo Študije/Zasnove požarne varnosti
 • Izdelujemo POŽARNE REDE z NAČRTI EVAKUACIJE in POŽARNE NAČRTE
 • Izvajamo teoretično in praktično usposabljanje zaposlenih iz varstva pred požarom
 • Opravljamo naloge pooblaščene strokovne osebe za izvajanje ukrepov varstva pred požarom v podjetjih

SISTEMI AKTIVNE POŽARNE ZAŠČITE (APZ)

 • Izvajamo preglede VARNOSTNE RAZSVETLJAVE
 • Izvajamo preglede NAPRAV ZA JAVLJANJA POŽARA
 • Izvajamo preglede NAPRAV ZA DETEKCIJO PLINA
 • Izvajamo preglede NAPRAV ZA ODVOD DIMA IN TOPLOTE (KUPOLE), POŽARNA VRATA, POŽARNE LOPUTE
 • Izvajamo preglede SISTEMOV STABILNIH GASILNIH NAPRAV - SPRINKLER
 • Izvajamo preglede in meritve ELEKTROINŠTALACIJ in STRELOVODNE NAPELJAVE
  • VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU

   • Izdelujemo Izjave varnosti z oceno tveganja
   • Izvajamo preglede in preizkuse delovne opreme (pregledi strojev, dvigal, viličarjev, težke gradbene mehanizacije, gostinske opreme...)
   • Izvajamo preiskave škodljivosti v delovnem okolju (mikroklima, osvetljenost), indikacija nivoja hrupa
   • Izvajamo teoretično in praktično usposabljanje iz varnosti in zdravja pri delu
   • Opravljanje nalog strokovnega delavca varnosti in zdravja pri delu v skladu z zahtevami 15. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu


Loading...